Polityka Ochrony Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna – zarówno w aspekcie ochrony danych samych naszych klientów (jako administrator), jak i danych przechowywanych przez klientów w ramach kopii zapasowych (jako podmiot przetwarzający).

Aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom ochrony, wdrożyliśmy szereg narzędzi mających służyć ochronie danych osobowych, w pełni zgodny z wysokimi wymaganiami stawianymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. RODO.

1 – BAC POLSKA JAKO ADMINISTRATOR I PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

BAC POLSKA jako usługodawca występuje zarówno w roli administratora danych osobowych, jak i podmiotu przetwarzającego.

Zgodnie z zapisami RODO:

 1. administrator to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 2. podmiot przetwarzający to podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Mówiąc prościej, jeżeli przekazujesz swoje własne dane osobowe na rzecz sprzedazpodnosnikow.pl, to występujemy wobec Ciebie w roli administratora. Jeżeli zaś przekazujesz nam dane osobowe innych osób, to działamy w roli podmiotu przetwarzającego.

Niezależnie od naszej roli – w obu aspektach chronimy dane osobowe z najwyższą starannością.

2 – JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Naszą zasadą jest zbieranie danych osobowych i następnie ich przetwarzanie tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane (w szczególności wywiązania się z umowy) oraz wynikających z przepisów prawa.

Zakres danych będzie różny w zależności od tego, czy dane będą przetwarzane, aby świadczyć usługi będące w naszej ofercie, czy w związku z zatrudnieniem, czy też innymi – szczególnymi celami.

3 – W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przede wszystkim na cele:

 1. zawarcia i wykonania umowy,
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
 3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 5. marketingu bezpośredniego,
 6. tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
 7. wsparcia obsługi.

Jeżeli dane osobowe miałyby być przetwarzane w innych celach – będzie to ustalane w odpowiedni sposób w każdym takim przypadku.

4 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podstawową podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jego zgoda na to udzielona przez naszych klientów.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5 – KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzali w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

 1. klientów,
 2. pracowników i współpracowników wykonujących działania na rzecz administratora oraz całego otoczenia wspierającego,
 3. osób zamawiających usługę Newslettera.

Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas.

Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

6 – POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Celem zachowania najwyższych standardów ochrony danych osobowych BAC POLSKA wdrożyło w ramach swojej wewnętrznej organizacji Politykę Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Ochrony Danych Osobowych definiuje w sposób szczegółowy obowiązki nas jako administratora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe, a ponadto wskazuje na dokładne sposoby skorzystania przez każdą zainteresowaną osobę z przysługujących jej praw w związku z ochroną danych osobowych.

7 – UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

W związku z ochroną danych osobowych każdy zainteresowany ma prawo do:

 1. dostępu do danych (m.in. o udzielnie informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 3. usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych.

8 – SPRZECIW

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw:

 1. wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu,
 2. wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

9 – ZAKRES TERYTORIALNY

BAC POLSKA nie przekazuje żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Wszystkie dane przetwarzane w formie elektronicznej przechowywane są na serwerach zlokalizowanych w Polsce.

Ikona cookie - BAC Polska - Sprzedaż Podnośników Podestów Ruchomych Nożycowych Zoomlion

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.